GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation

Atlikušais laiks, lai sakārtotu šo jautājumu, savos uzņēmumos

-200Dienas -1Stundas -14Minūtes -58Sekundes